👈 فروشگاه فایل 👉

شناسايي و ارزيابي ارقام محلي انگور شهرستان مرند ( استان آذربايجان شرقي) با استفاده از روشهاي آمپلوگر

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناسايي و ارزيابي ارقام محلي انگور شهرستان مرند ( استان آذربايجان شرقي) با استفاده از روشهاي آمپلوگر

انگور(Vitis vin iferal)یکی از مهمترین محصولات میو های باغی است که دیر باز مورد استفاده بشر قرار می گیرد .این گیاه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد. وتنوع مصرف جهانی وسطح زیر کشت این گیاه اهمیت ان را چندین برابر کرده است انگور گیاهی چوبی دائمی وکم وبیش سازگار با مناطق مختلف آب وهوایی است میوه ان درمیان دیگر میوه های درختی به واسطه داشتن متابولیت های ثانویه وتنوع مصرف و(تازه خوری,رذ کنسروی , خشکبار) منحصر به فرد وجایگاه خاص درتجارت جهانی دارد با توجه این که استان آذربایجان شرقی باداشتن بیش از 23570 هکتار سطوح زیر کشت باغات انگور در کشور می باشد که 607 هکتار آن در شهرستان مرند انجام می گیرد و نیز به دلیل اینکه تعداد ارقام در این استان نسبتا زیاد است بنابراین این ضرورت شناسایی ارقام انگور بیش از پیش در این منطقه احساس می شود.

بنابراین شناسایی ارقام چه در مورد انگور وچه در مورد سایر گیاهان ونیز شناسایی ژنهای با ارزش آنها عملا می تواند باعث نجات ارقام تجارتی شود.

با این مقدمات شناسایی ارقام انگور در استان آذربایجان شرقی در شهرستان مرند بر طبق دیسکریپتور بین المللی در سال 1389 انجام شد از بررسی های که انجام دادیم به تعداد 29 رقم انگور در این شهرستان شناسایی شد جهت شناسایی این ارقام 46 صفت روی هر یک از ارقام مورد مطالعه قرار گرفت رنگ میوه¬ سفید یا سبز - زرد (22 رقم ) سیاه (3) قرمز (4) و رقم الحقی دارای گلهای ماده با پرچم های واژگون و بقیه ارقام دارای گل های هرمافرودیت بودند رقم تبرزه. بیشترین شیرینی و رقم رزاقی کمترین شیرینی را دارا بود. بیشترین تشابه بین رقم سلطانی و رزاقی و کمترین تشابه بین رقم مسکا و رزاقی است. در بین این ارقام رقم به نام مسکا از بقیه ارقام متفاوب بود.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارورزی دفتر شركت ساختماني ابهر 4 مقاله مرتبط با الگوريتم جهش قورباغه سناخت انواع خیارهای گلخانه ای و نحوه کشت آن دانلود گزارش کارآموزی چاپخانه پروژه دستگاه اندازه گيري سه بعدي CMM