👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله درس بهره برداری سیستم های قدرت (2013) Sciencedirect

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله درس بهره برداری سیستم های قدرت (2013) Sciencedirect

..................................

ترجمه مقاله درس بهره برداری سیستم های قدرت (2013) Sciencedirect

لینک مقاله در سایت Sciencedirect:

لینک مقاله

ترجمه به صورت کاملا تخصصی و توسط دکتری برق قدرت انجام گرفته است.

بخشی از ترجمه مقاله:

در این مطالعه، یک روش بهینه سازی که بطور همزمان ترکیبی از قابلیت اطمینان و کارآیی سیستم‌های شعاعی توزیع قدرت (RDE)، و حداقل سازی تلفات توان اکتیو در فرآیند بازآرایی شبکه می‌باشد، معرفی شده است. بررسی انجام شده، براساس تحلیل خرابی در شاخه‌های شبکه با توجه به پاسخ حفاظتی سیستم در برابر خطاها و روند بازیابی بار در مدت زمان حالت اضطراری است. برای محاسبه قابلیت اطمینان حالت‌های شبکه،از شبیه سازی غیر ترتیبی مونت کارلو بر مبنای قابلیت اطمینان شاخه‌ها استفاده شده است. به دلیل تعداد زیاد حالت‌های ممکن و نیاز به یک روش جستجوی کارآمد، بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته اجرا شده است(IGA). در مرحله اول، سیستم RDE بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری با استفاده از روش پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مرحله دوم، امکان جایابی تعداد محدودی از کلیدهای مانور در شاخه‌های مشخص براساس تعاریف محاسبه می‌شود. کارآیی روش پیشنهادی، با استفاده از شبکه RDS 69 شینه و مقایسه با سایر روش‌ها نشان داده شده است.

..................................

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت موس کامپیوتر در سالیدورک بررسی فرآيند توليد در سالن‌هاي مونتاژ شرکت ايران خودرو