👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله مدیریت هوشمند PHEV و منابع انرژی تجدید پذیر برای تامین انرژی پیک تقاضای شبکه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله مدیریت هوشمند PHEV و منابع انرژی تجدید پذیر برای تامین انرژی پیک تقاضای شبکه

عنوان انگلیسی مقاله:

smart mangment of PHEV and renwable energy sources for grid peak demand energy supply

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت هوشمند PHEV و منابع انرژی تجدید پذیر برای تامین انرژی پیک تقاضای شبکه

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:6

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:18

Abstract

Electric Vehicles (EV) have become popular due to

increasing oil prices and environmental issues. Vehicle-to-Grid

(V2G) system allows bidirectional electricity flow from vehicle's

battery to power grid. In this paper, Plug-in Hybrid Electric

Vehicle (PHEV) has been considered as an option for energy

storage in a smart system where renewable energy sources (RES)

are included along with main grid. Smart charging system will

ensure that an electric vehicle owner will charge the battery

during off peak hours and discharge remaining energy back to

the grid during peak demand hours. Development of such

charging station in a smart grid network is capable of solving the

problem of peak demand crisis. PHEV and grid energy

management model has been analyzed using HOMER. A

Graphical User Interface (GUI) is built where an electric vehicle

owner will get the precise time period for charging and

discharging their vehicles and the cost of energy through smart

metering.

مقدمه

خودرهای الکتریکی(EV) بدلیل افزایش قیمت سوخت و مسائل محیطی محبوب شده اند.سیستم خودرو متصل به شبکه(V2G) اجازه میدهد که الکتریسیته بصورت دو طرفه از باتری خودرو به شبکه قدرت جاری شود.در این مقاله خودروهای الکتریکی هیبریدی متصل به شبکه(PHEV) بعنوان یک گزینه برای ذخیره انرژی در سیستم هوشمند که در آن منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه اصلی موجود هستند،در نظر گرفته میشوند.سیستم شارژ هوشمند اطمینان میدهد که مالکان خودروهای الکتریکی باتری را در زمان ساعات غیر پیک شارژ خواهند کرد و باقیمانده انرژی را در ساعات پیک تقاضا به شبکه برمیگرداند.توسعه چنین ایستگاه شارژی در یک شبکه هوشمند قادر است که مسئله بحران پیک تقاضا را حل کند.PHEV و مدل مدیریت انرژی شبکه با استفاده از نرم افزار HOMER آنالیز میشود.یک واسط کاربر گرافیکی(GUI) ایجاد میشود که در آن مالک خودرو الکتریکی قیمت دوره زمانی را برای شارژ و دشارژ خودروهایشان و هزینه انرژی را از طریق کنتورهای هوشمند بدست خواهند آورد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-معرفی انواع سنسورهای صنعتی و کاربرد آنها- در 42 اسلاید-powerpoin-ppt تحقيق ادیان قدیم در عربستان شیپ فایل جاده های ارتباطی استان آذربایجان غربی نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس) دریل دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا