👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

ماشین های DC دانلود گزارش کارآموزی شركت سايپا تنها راه عملی کسب درآمد از اینترنت در ایران کامل ترین رزومه کاری استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی