👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق آشنايي با انواع فرستنده و امواج ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق آشنايي با انواع فرستنده و امواج ها

فرستنده هاي راديويي

با پيشرفت تكنولوژي كه در تمامي زمينه ها تاثيرگذار بوده در ساخت فرستنده هاي راديويي .هم بي تاثير نبوده است .ساخت فرستنده هاي راديويي كه پخش برنامه هاي توليد شده بصورت الكترومغناطيسي را بعهده دارد در مسيري تكاملي به مرحله اي رسيده كه بحث فرستنده هاي راديويي ديجيتال را مطرح ساخته است.

اولين مراحل توليد اين نوع دستگاهها كه تمامي قسمت هاي آن با استفاده از لامپ ساخته شده بود در مراحل مختلف توليدي رو به تكامل رفت كه از مراحل ساخت فرستنده هاي تمامي لامپي به نيمه لامپي و اخيرا بصورت نيمه هادي رسيده و امروزه بحث استفاده از فرستنده هاي راديويي ديجيتال بصورت مطرح استDABياDRM در كشور ما مورد اخير فعلا در حال طرح و بررسي مي باشد ليكن فرستنده هاي نيمه لامپي و نيمه هادي يا به عبارتي تمام ترانزيستوري در تمامي ايستگاههاي راديويي مورد استفاده واقع شده است البته هنوز هم در بعضي موارد از فرستنده هاي تمام لامپي استفاده مي شود كه به مرور زمان فرستنده هاي نيمه هادي جايگزين آنها مي شوند.اما آنچه در تمامي فرستنده ها مشترك است نحوه عملكرد آنها در روش مدوله كردن مي باشد كه به نوع فرستنده بستگي دارد.است كه در اين كتاب به اصول عملكرد PSM يا PDM روش هاي بكار رفته در عمل مدولاسيون بصورت پوش پول اشاره مي شود كه مورد استفاده واقع PDM فرستنده هاي راديويي نيمه لامپي يا نيمه هادي با روش پوش پول و شده است اگر چه فعداد اين نوع فرستنده ها زياد است به مدل هايي اشاره خواهد شد كه مورد استفاده بيشتري قرار گرفته ضمن اينكه آشنايي با اصول عملكرد فرستنده هاي ديگر را هم شامل خواهد شد .

فهرست:

فرستنده هاي راديويي

امواج در راديو

ماهیت امواج رادیویی

کدینگ MPEGII در DVB

نحوه برخورد امواج رادیویی با بافتها

امواج RF در امواج رادیویی

آسایش فیزیک امواج RF

پیشرفتهای قرن بیستم و فرستنده ها

امواج (Waves)

طول موج در فرستنده ها

موجهای صدا

طول موجهای متفاوت

طول موج و بسامد

طيف الكترومغناطيسي

کاربرد امواج ، طول موجهای متفاوت

👇محصولات تصادفی👇

طرح تدریس و ارزشیابی ریاضی دوم دبستان دانلود مقاله تاثیر مدیریت بار و DG تجدیذیر بر روی بازیابی سرویس سیستم‌های توزیع توان آینده پاورپوینت تکنولوژی تولید فرآورده گوشتی (کالباسهای حرارت دیده) اقتصاد زعفران تحقيق تغذيه سالمندان