👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی افت ولتاژ و کنترل توان بیشینه در سیستم های فتوولتاییک

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی افت ولتاژ و کنترل توان بیشینه در سیستم های فتوولتاییک

در این مقاله به تشریح سلول ها و سیستم های فتوولتاییک می پردازیم. ابتدا ساختمان یک سلول فتوولتاییک را بررسی و سپس به بررسی اجزای کلی یک سیستم فتوولتاییک می پردازیم. از جمله مشکلاتی که سیستم های فتوولتاییک با آن مواجه هستند این است که برای تولید توان خروجی بهینه باید ولتاژ حول نقطه خاصی باقی بماند که به تشریح روش کنترلی می پردازیم . از دیگر مشکلات این سیستم ها این است که با کاهش ولتاژ ، برای تامین توان ثابت باید جریان خروجی از سیستم افزایش یابد ، بدین منظور روش کنترلی پیشنهاد می شود تا این جریان اضافه را بتواند کاهش دهد. در ادامه به شبیه سازی کامل یک سیستم فتوولتاییک شامل سلول فتوولتاییک ، اینورتر ، سیستم کنترلی MPPT که به شبکه متصل گردیده است می پردازیم .

چکیده

1-فصل اول : مقدمه

1-1-تاریخچه.

1-2-کاربردهای انرژی خورشیدی.

1-3-انرژی فتوولتائیک..

1-4-مزایا نیروگاه های خورشیدی.

1-5-ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده در جهان.

1-6-ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در ایران.

1-7-انواع سلول های خورشیدی

1-8-سلول های خورشيدی مبتنی بر سيليکون کريستالی.

1-9-سلول های خورشيدی مبتنی بر سيليکون لايه نازک غير کريستالی (آمورف)

1-10-سلول های خورشيدی لايه نازک GaAs.

1-11-سلول های خورشيدی مبتنی بر مواد آلی.

1-12-سلول های خورشيدی مبتنی بر نقاط کوانتومی.

2-فصل دوم :اجزای کلی سیستم فتوولتائیک.

2-1-پنل خورشیدی...

2-2-باتری ها

2-3-شارژ کنترلر..

3-3-1- دسته بندی شارژ کنترلرها

2-4-اینورتر

2-5-روش های ردیابی توان بیشینه در سیستم های خورشیدی

2-6-روش کنترل MPPT سیستم فتوولتاییک تکفاز متصل به شبکه

3-فصل سوم:مدل کردن سیستم PV متصل به شبکه (GPV) 28

3-1-تولید کننده های فتوولتاییک..

3-2-سیستم پایش توان.

3-3-اهداف کنترلی.

3-4-کنترلر پیشنهادی.

3-5-ملاحظات عملی.

3-5-1- محاسبات..

3-6-2- تغییر ناخواسته پارامترها

4-فصل چهارم :طرح کنترلی اینورتر سه فاز فتوولتائیک برای مینیمم کردن جریان فاز حین نامتعادلی.

4-1-اینورتر سه فاز متصل به شبکه.

4-2-مشخصات افت ولتاژ

4-3-اهداف کنترلی

4-4-روش های کنترل معمولی

4-5-پیک جریان حین افت ولتاژ

5-فصل پنجم: شبیه سازی سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه.

6-فصل ششم :نتیجه گیری..

6-1-پیشنهاد

7-منابع.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بررسی موتورهای احتراق داخلی و اجزاء آنها- در 200صفحه-docx گزارش کار گارگاه آهنی1 کد متلب الگوریتم بهینه سازی خفاش (Bat Algorithm) به همراه مقاله معرفی الگوریتم و فایل پاورپوینت آموز نقشه کشی صنعتی