👈 فروشگاه فایل 👉

ارسال المثل

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارسال المثل

بخشی از متن اصلی :

حسن تعليل:

آوردن علتي ادبي و ادعايي است براي امري به گونه اي كه توان اقناع مخاطب را دارد اين علت سازي مبتني بر تشبيه است وهنر آن زيبا شمردن يا زشت نمودن چيزي است.با وجود اينكه حسن تعليل،واقعي،علمي عقلي نيست مخاطب آن را از علت اصلي دلپذيرتر مي يابد وراز زيبايي آن نيز در همين نكته است. اين آرايه در شعر ونثر به كار مي رود

ارسال المثل (تمثيل):

كلامي است كه ضرب المثلي را در بر دارد ويا خود ضرب المثل است .ارزش يك مثل در جلب توجه شنونده ويا خواننده گاه بيشتر از چندين بيت يا چندين صفحه مقاله است.مثلها،خلاصه وچكيده حكمت تجربي يك قومند وتاريخچه اي را به دنبال خود مي كشند وقدرت تلقينشان خيلي بيشتر از عبارتهاي عادي است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مدیریت استراتژیک بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن بررسی آمار بررسي وزن در محله گلزار بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان طرح توجیهی تولید سوسیس و کالباس