👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت اوراق قرضه اسلايد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت اوراق قرضه اسلايد

اوراق قرضه

یک ورقه قابل معامله ای است با نرخ بهره معین که در سررسید معین باید پرداخت شود که به این  نوع اوراق ،قرضه می گویند.

اوراق قرضه یک بدهی بلند مدت است وقتی اوراق قرضه می خریم طلبکار می شویم .

4 موردی که در اوراق قرضه وجود دارد

 1) ارزش اسمی اوراق قرضه یعنی همان مبلغی که روی ورقه قرضه نوشته شده است .

2) نرخ بهره ، نرخی است که شرکت صادر کننده در تاریخ های معین با نرخ معین به خریدار اوراق قرضه پرداخت می کند .

3) تاریخ های پرداخت بهره که ممکن است  سالیانه ، 6 ماهه و ....... باشد .

4) تاریخ سر رسید یعنی زمانی که کل مبلغ اسمی + بهره ای که در هر سال یا درهر 6 ماه باید پرداخت شود .

👇محصولات تصادفی👇

اثرات ميدانهاي مغناطيسي بر روي انسان گام بعدی برای طراحی حمایت از شهرها در هلند تحلیل دینامیکی بازوي ماهرالاستیکبا مفصل کشوئی وچرخان به همراه جرم انتهایی متغییر با زمان طرح توجیهی پمپ ترمز خودرو طرح توجیهی فرآوري و بسته‌بندي ميگو