👈 فروشگاه فایل 👉

کار تحقیقی مصونیت جزایی دیپلماتیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

کار تحقیقی مصونیت جزایی دیپلماتیک

مقدّمه

'حقوق' به تنظيم روابط اجتماعي انسان ها مي پردازد. روابط اجتماعي قلمرو وسيعي از رفتارهاي بشر را در برمي گيرد. روابط ساده خانوادگي، معاملات تجاري، استخدامي و سياسي ميان اتباع يك دولت از يك سو، و با دولت متبوع از سوي ديگر، دسته اي از رشته هاي حقوقي را تشكيل مي دهد. روابط حقوقي داخلي به علت وجود قدرت برتر سياسي كشور ـ يعني حاكميت در درون قلمرو يك دولت ـ به راحتي قابل تنظيم است. اما هنگامي كه رابطه حقوقي از مرزهاي سياسي يك كشور فراتر مي رود و رابطه اي با عوامل خارجي مانند اشخاص يا اموال يا قوانين يا دادگاه هاي خارجي ايجاد مي شود، تنظيم آن به دليل ارتباط با بيش از يك حاكميت سياسي دشوار مي نمايد. از جمله اين روابط خارجي، مناسبات ديپلماتيك است. كشورهاي دنيا از يك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوي ديگر، خواهان آن هستند كه تا سرحدّ امكان، اقتدار سياسي و برتري حاكميت دولت خويش را حفظ نمايند. بي ترديد، جمع اين دو خواسته هميشه آسان نيست، به ويژه آنكه حقوق جزاي يك كشور نماد اقتدار و حاكميت دولت آن محسوب مي گردد. همان گونه كه نمايندگان سياسي و ديپلمات ها نيز نماد حاكميت دولت متبوع خود هستند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تاسيسات و زير ساخت هاي شهري گزارش کارآموزی پروژه برنامه ريزي تعميرات و نگهداري (شركت به پخش) برنامه پیش بینی سیستم دینامیکی آشوبی Chen در نرم افزار متلب شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوشهر (واقع در استان آذربایجان بوشهر) طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتیا