👈 فروشگاه فایل 👉

پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها

فهرست موضوعات :

موضوع پروژه

انواع رابط

رابط ide

Fast ata

Ultra ata

کلاس وسیله های جانبی

استانداردهای اسکازی

Scsi

عملکرد دیسک سخت

...

سخت‌افزارها برای برقراری ارتباط با كامپیوتر میزبان، به برنامه‌های راه‌انداز، و یا BIOS احتیاج دارند. وسیله‌های جانبی مبتنی بر اسكازی نیز استثنا نیستند. شكل 15-13 مسیر ارتباطی عمومی اسكازی را نشان می‌دهد.

وقتی برنامه‌ای بخواهد با وسیلة مبتنی بر اسكازی ارتباط برقرار كند، درخواست آن توسط سیستم‌عامل به زبانی ترجمه می‌شود، كه برای برنامة را‌ه‌انداز اسباب اسكازی قابل درك باشد. سپس برنامة راه‌انداز با «برنامة‌ راه‌انداز سطح پایین آداپتور اسكازی» ارتباط برقرار می‌كند. برنامة مزبور نیز ارتباط بین آداپتور میزبان و وسیلة جانبی مورد نظر را برقرار خواهد كرد.

توجه داشته باشید كه بعضی از وسیله‌های جانبی متداول به برنامة راه‌انداز هم مجهز می‌باشند. برنامة مزبور در BIOS موجود بر روی آداپتور اسكازی قرار دارد ( البته با این فرض كه آداپتور BIOS داشته باشد).

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی 10000 تن پاورپوینت طراحی داخلی آپارتمان با رنگ های سیاه و سفید – بخش ۲ آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟ مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات بررسی معرفی تکنولوژی میکروتوربین های گازی