👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی زبانهای ایرانی باستان تا به حال

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی زبانهای ایرانی باستان تا به حال

زبانهای ایرانی

ایران كشور بسیار وسیعی است كه سابقه تمدن چندین هزار ساله دارد.

بهمین دلیل در زمانهای مختلف دارای زبانها و گویشهای گوناگون بوده است.

اكنون نیز گویش ها و زبانهای گوناگونی در ایران بكار میروند كه بعضی از آنها ریشه ی ایرانی ندارند و جزو زبانهای هند و اروپایی نیستند.

زبانی كه ما اكنون به آن سخن می گوییم زبان فارسی است و زبان رسمی كشور ایران می باشد .

این زبان جزو زبانهای ایرانی به حساب می آید .

زبانهای ایرانی جزو زبانهای هند و اروپایی هستند .

زبانهای ایرانی در طول زمان تکامل پیدا کرده اند .

👇محصولات تصادفی👇

جزوه-سیمان و نحوه فرآوری آن-در قالب word- در 45 ص بررسی خرافات و خرافه پرستی در میان توده مردم دانلود تحقیق در مورد قناعت تحقیق درباره ارگونومی پلان معماري اتوكد طرح 25