👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عنوان صفحه

فصل اول...................................1

مقدمه.....................................2

بیان مسئله...................................................4

موضوع تحقیق......................................................5

فرضیات تحقیق.....................................................5

هدف تحقیق..............................................6

ویژه کردن موضوع.........................................7

اهمیت وضرورت تحقیق...............................................7

تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها...............................................8

فصل دوم.................................................10

مبانی نظری تحقیق.................................11

ادبیات تحقیق..........................12

نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی...............................13

فصل سوم.............................................................17

روش اجرای تحقیق.........................................................18

ابزار گردآوری اطلاعات............................................18

روش وشیوه ی نمونه گیری...................................19

جامعه آماری....................................................19

تعیین حجم نمونه.............................19

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات................................19

فصل چهارم.................................................21

ارائه یافته ها...............................................21

فصل پنجم.................................37

تجزیه وتحلیل یافته .....................................37

فصل ششم...........................44

نتیجه گیری..........................45

پیشنهادات..................................55

منابع و موأخذ........................56

پیوستها............................................57

پرسشنامه.........................................58

جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه)...................................60

فهرست جداول

جدول4-1.........................................22

جدول4-2......................................23

جدول4-3...............................24

جدول4-4..................................25

جدول4-5..................................26

جدول4-6................................27

جدول4-7............................................28

جدول4-8.............................29

جدول4-9.......................................30

جدول4-10...............................................31

جدول4-11.........................................32

جدول4-12........................................33

جدول4-13...................................34

جدول4-14.......................................35

جدول4-15..........................................................36

جدول5-1.........................................38

جدول5-2...........................................39

جدول5-3........................................40

جدول5-4...........................................41

جدول5-5...........................................42

جدول5-6......................................43

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی راه اندازی شرکت فروش قطعات آبیاری تحت فشار 1395 دانلود تحقیق معماری نرم افزار پاورپوینت-ppt- اصول طراحی سوله ها- در 35 اسلاید-powerpoint احادیث معصومین برای داشتن فرزندان با صورت و سیرت زیبا شیپ فایل حوضه آبریز هامون مشکیل