👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل موثر بر طلاق در ازدواج های زود هنگام در شهر دهدشت

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل موثر بر طلاق در ازدواج های زود هنگام در شهر دهدشت

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 4

1-2-بیان مسأله 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقيق 5

1-4-اهداف تحقیق : 6

1-4-1- هدف کلی : 6

1-4-2- اهداف جزئی: 6

1-6-فرضیه های تحقیق : 7

1-7-تعریف اصطلاحات مهم و متغیر های تحقیق : 7

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه 9

انواع خانواده 10

1- خانواده باز و بسته : 11

2- خانواده بهنجار و ناهنجار : 11

تعریف ازدواج 12

مفهوم ازدواج 12

تاریخ ازدواج 13

نظام های زناشویی : 14

تعداد همسر : 14

چند شوهری : 15

چند زنی : 15

دایره همسر گزینی 15

روابط زناشویی 16

اهداف ازدواج 17

اهداف ازدواج درجوامع امروزی 17

نمودار 1 : هدفها ی ازدواج 18

ازدواج در ایران ( دوران گذشته و معاصر ) 18

اختلاف میانگین سن دراولین ازدواج 19

عوامل موثر در موفقیت ازدواج و خانواده 20

ویژگی های شخصیتی 22

طلاق 24

تعریف طلاق 24

طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال 24

طلاق د رنظام حقوقی اسلام . 25

موجبات طلاق 26

پیامد های طلاق 26

ازدواج زود هنگام و تبعات آن 28

پیشینه پژوهش 30

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : 33

طرح تحقیق 33

جامعه آماری 33

نمونه و روش های نمونه گیری 33

ابزار جمع آوری اطلاعات 33

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها :

روائی و اعتبار ابزار 34

تعریف پایائی : 34

روش های آماری پژوهش 34

تجزیه و تحلیل : 35

پیشنهادات : 38

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است . خانواده چیزی بیش از مجموعه افراد است که با هم در یک فضای فیزیکی و روان شناختی به سر می برند . سیستم خانواده دارای خصوصیات خود ابقایی واکنش نشان می دهد.

ازدواج ، قدم اول برای تشکیل خانواده است براساس یک پیوند رسمی بین زن و مرد. رابطه زن و مرد رابطه دوستی ،رحمت و مودت است . رابطه عشق ورزیدن و مهربانی است و این آغاز زندگی مسالمت آمیز اجتماعی است و ترقی و سعادت جامعه را تضمین می کند.

در پی دگرگونیهای اجتماعی – فرهنگی در غرب و فرآیند مدرن سازی در جهان سوم ، نهاد خانواده به پوشش کشیده شده است . در جوامع صنعتی ، خانواده به سوی فرو ریزی ساختارها و ارزشهایش پیش می رود ، در حالی که کشورهای رو به رشد گروههای خویشاوندی از هم می پاشد و شکل های جدید خانواده با نیازهای جوامعی که دستخوش دگرگونی های پرشتاب اند به دشواری منطبق می شوند .

در هر جامعه ایی هنجارهایی وجود دارد که روش و قاعده ی رفتار انسان ها را تنظیم می نماید . این هنجار ها در ایجاد نظم اجتماعی بسیار تأثیر گذار است . منابع این هنجارها گاهی دین و گاهی اجتماع است . در صورتی که هنجارها شکسته شود ، انحراف اجتماعی رخ می دهد و آن هنگام است که می بایست منتظر آسیب های فراوانی بود . یکی از مسائلی که بنیان خانواده را ویران می کند طلاق است ، جدا شدن زن و مرد تنها جنبه ظاهری مادی ندارد بلکه هنگامی که دو زوج از یکدیگر جدا می شوند ، به طور جدی در مقابل آسیب های روانی و اجتماعی قرر می گیرند .

عوامل متعددی را می توان برای طلاق نام برد که یکی از آن عوامل ازدواج زود هنگام می باشد . در حالی که آمارها از بالا رفتن سن ازدواج در بین جوانان ایرانی خبر می دهد ، بسیاری از طلاق ها بین زوجهایی صورت می گیرد که در سنین پائین ازدواج کرده اند . ازدواجی که با رویاهای کودکانه پیوند خورده و پس از آن ، واقعیت تلخ زندگی از پشت ابرهای رویا بیرون آمده است .

1-2-بیان مسأله

ایران ، در مقابل دنیای امروز جای مشخصی دارد ، دنیائی که کانون خانواده به سردی می گراید و در کشورهایی چون آمریکا و کانادا که از هر چهار ازدواج یکی منجر به طلاق می شود و روابط خارج از زندگی زناشویی را عادی می پندارند . در کشور ما ، هنوز خانواده ها متعهد ، اخلاقی و مسئول هستند و زنان و مردان آن مرز و بوم از قدیم الایام به کانون خانوادگی با احترامات ویژه و تقدس خاصی نگاه می کردند.

اما در دهه گذشته ما شاهد افزایش طلاق در کشور بوده ایم به طوری که جامعه را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است . نرخ طلاق در شهر و استان های مختلف با رشدی صعودی همراه بوده و مسئولان مربوطه و کارشناسان مسائل اجتماعی را ملزم به بررسی و ارایه راهکار ساخته است . به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی ، افزایش نرخ طلاق متاثر از بالا رفتن سطح دانش و همچنین آگاهی زنان نسبت به حقوق قانونی خود است که طی سالیان دراز نادیده گرفته شده است . اما در این برهه زمانی و

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حمل و نقل استارتر نرم موتور یا soft starter گزارش کارآموزی کامپیوتر، شبكه Administratar شیپ فایل شهرهای استان هرمزگان به صورت نقطه ای تحقيق کابل های شبکه