👈 فروشگاه فایل 👉

اقدام پژوهی ادبیات فارسی، ایجاد علاقه مندی

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقدام پژوهی ادبیات فارسی، ایجاد علاقه مندی

دانلود اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیّات فارسی را افزایش دادم

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 19

فهرست مطالب

چکیده :

بیان مسئله

توصیف وضع موجود ( شواهد 1 )

الف- شاخص های کیفی وضع موجود :

با بررسی نتایج حاصل از آزمون ادبیّات فارسی دی ماه دریافتم :

ب - شاخص های کمی وضع موجود :

جدول شماره 1:جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ادبیّات فارسی آذر ماه در سال تحصیلی 2

تجزیه و تحلیل اطّلاعات  

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن ها

1- پرسش و پاسخ گروهی 

2- استفاده از رایانه

3- استفاده از تصاویر

4- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی 

5- روش نمایشی 

6- دست سازه های دانش آموزان 

توصیف وضع مطلوب (شواهد 2 )

الف – شاخص های کیفی وضع مطلوب  

ب- شاخص های کمی وضع مطلوب  

جدول شماره 2 : جدول درصد فراوانی نتایج آزمون ادبیّات فارسی دی ماه در سال تحصیلی

گزارش نهایی و نتیجه گیری 

پیشنهادات  

منابع و مآخذ

چکیده :

درس ادبیات فارسی یکی از مهم ترین دروس دانش آموزان در طی دوران تدریس آن ها می باشد . این درس برای بعضی از دانش آموزان به دلیل داشتن لغاتی فراتر از دانش آن ها و معانی پیچیده و اشعاری که درک آن ها در بعضی موارد سخت و دست نیافتنی برای آن هاست ، از محبوبیت کمی برخوردار است.

من در این کار پژوهشی روش هایی را برای علاقه مند ساری دانش آموزان به این درس شیرین و پر محتوا بررسی می کنم و راهبرد آن ها را مورد بحث قرار می دهم.

از آنجا که می دانید در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضه ی اطّلاعات کافی نیست. بلکه روش تدریس دوسویه از اهمّیّت ویژه برخوردار است. نقش اصلی بر عهده ی دانش آموزان گذاشته می­شود که با مشارکت مستقیم خود به فرآیند یادگیری شکل می­دهند و شیوه های تفکّر کردن را تمرین می­کنند. که این عمل به صورت های مختلفی که در این پژوهش شرح داده شده است میسر می گردد.

در نتیجه ی این عمل اقدام پژوهی ، بسیاری از مشکلات و موانع پیشرفتی و علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس ادبیّات فارسی را شناسایی و به بهبود آن ها می پردازم.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود کارآموزی موتورهاي ديزل و پمپ هاي هيدروليك دانلود خ اسلام تجزیه و تحلیل بهای تمام شده،حجم فعالیت و سود نرم افزار spss كاربرد GIS در مديريت و مكانيابي پاركينگ ها