👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی ايستگاه تحقيقات و اصلاح نهال و بذر گلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی ايستگاه تحقيقات و اصلاح نهال و بذر گلستان

دانلود کارآموزی ايستگاه تحقيقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 41

فعاليت‌هاي انجام شده:

پروژه ذرت:

در هفته اول و دوم كارآموزي كه در پروژه ذرت به فعاليت مشغول بودم، اقدام به تهيه اتيكت از جمله برش، نخ كردن و ... نمودم. تايپ آقاي مهندس ... و آقاي مهندس ... را تا حدودي انجام مي‌دادم. به همراه آقاي مهندس ... در انبار ذرت، عمل بسته‌بندي، شماره‌گذاري و ضدعفوني بذر با قارچ‌كش كربوكسين تيرام را به پايان رسانديم. همچنين بسته‌بندي بذور سورگوم، نخ كردن اتيكت و نوشتن تيمار، تكرار و شماره بوته بر روي اتيكت‌ها و تايپ آقاي مهندس ...

در هفته ششم و هفتم پروژه ذرت، فعاليت‌هاي زير انجام شد:

بررسي و بازديد از زمين آماده كشت ذرت شيرين.

كاشت ذرت شيرين به منظور بررسي آثار آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد ذرت شيرين.

بازديد و نحوه فاروزدن در شبدر برسيم به همراه آقاي مهندس ...

گونيا كردن زمين براي كاشت ذرت شيرين جهت به دست آوردن بلال.

مشاهده و بازديد از نحوه ديسك زدن زمين با تراكتور.

نوشتن تكرار، شماره بوته و تيمار بر روي اتيكت.

ايجاد گودال براي كاشت دانه مادري به منظور ايزوله ذرت دانه‌اي.

بازديد از شبدر برسيم و نحوه‌ي كار مقابله با علف‌هاي هرز آن.

كاشت سورگوم.

بازديد از مزرعه ذرت شيرين و مرتب كردن تابلوهاي راهنما با آقاي مهندس ...

پروژه غلات:

در هفته سوم و چهارم كارآموزي كه در پروژه غلات مشغول به فعاليت بودم، كارهاي زير به انجام رسيد:

تايپ آقاي مهندس ... (شناسايي گندم نان)، بازديد از مزرعه گندم با آقاي مهندس ... و آقاي ...، شركت و همراهي بازديد معاون وزير از طرح‌هاي تحقيقاتي ايستگاه (مهندس ...، ... و دكتر ...) از تهران، رفتن به مزرعه گندم و بررسي اثرات كود ازته، استفاده از آفت‌كش سوين بر عليه سوسك لما.

پروژه بيماري‌ها:

در هفته‌هاي پنجم و ششم، پروژه بيماري‌ها را همراهي نمودم؛ از آن جمله:

مرحله دوم سمپاشي آفت‌كش سوين بر عليه سوسك لما در مرحله‌ي تفريق شدن در گندم، يادداشت‌برداري بيماري‌هاي سفيدك سطحي گندم و جو، زنگ زرد، رنگ قهوه‌اي، لكه نواري اسكالد، همراهي بازديدكنندگان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد از طرح‌ها و صحبت‌هاي تكميلي آقاي مهندس ....

يادداشت‌برداري سفيدك سطحي گندم (مرحله دوم) با آقاي مهندس ...، همراهي بازديدكنندگان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گرگان از طرح‌ها و صحبت‌هاي تكميلي آقاي مهندس ... و دكتر ...

بازديد از مزرعه گندم و بررسي نحوه پيشرفت بيماري‌ها، سم‌پاشي گندم رقم فلات

(تيلت + سوين)، (آلتو + سوين)، (آلتو + سوين) به علاوه 10 ليتر آب براي هر مخلوط.

(cc40 تيلت)، (cc25 آلتو)، (cc50 آلرت)، (gr50 سوين).

پروژه حبوبات:

در هفته نهم زير نظر پروژه حبوبات، فعاليت‌هاي زير انجام شد:

بازديد از مزرعه باقلا و نخود به فرمايش آقاي مهندس ...، بازديد از طرح‌هاي گوجه‌فرنگي، باقلا، نخود، با همراه آقاي مهندس ... و آقاي مهندس ...

مشاهده نحوه كارگران در سله‌شكني بادمجان، بازديد از طرح‌هاي كدو، خيار و فلفل، محاسبه كردن سطح برگ در باقلا، كه ابتدا ميانگين (L×W) طول و عرض‌هاي 30 داده را به دست آوردم و در فرمول S قرار دادم، آن‌گاه براي محاسبه تكميلي از فرمول (A+B)×C/B استفاده نمودم.

دانه‌هاي روغني:

در هفته‌هاي اول، دوم، هفتم و دهم با پروژه دانه‌هاي روغني همكاري نمودم كه عبارتند از:

حذف گونه‌هاي نر عقيم در كلزا (مخلوط‌كشي) با آقاي مهندس ... [دلند]، شناخت نر عقيمي نوع 2 در كلزا، نحوه دو رگ زدن و توليد رستورر.

[در طرح آقاي مهندس ... در هر نسل حدود 2500 بوته دو رگ زده مي‌شود و از اين دو رگ‌زني، حداقل 10000 بذر با رورك در نسل بعد توليد گياه نمايند، به دست آمد. همچنين با بررسي و مشاهداتي كه در طول آزمايش انجام شد، عقيمي با يك ژن غالب دو آللي در هسته كنترل مي‌شد و عامل عقيمي در سيتوپلاسم نيز غالب بر سيتوپلاسم نرمال است].

گونيا كردن زمين و آماده‌سازي آن براي كاشت سويا به همراه خانم مهندس ... و آقاي مهندس ... و آقاي مهندس ...، يادداشت‌برداري و بازديد از كلزا به همراه آقاي ...، كاشت سويا براي توليد بذر رقم گرگان 3 با آقاي مهندس ... و مهندس ...، مشاهده نحوه عمل و كاشت رديف‌كار.

حضور دركلاس تئوري و عملي مهندس ... در ارتباط با نرم‌افزار MSTAT-C، برداشت كلزاي ايزوله و برداشت كلزاي دورگ.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تغییر فرم در معماری پاورپوینت استفاده از عدد در معماري طرح سه بعدی بیل مکانیکی دراسکچاپ به صورت کامل (sketchup) برنامه آرایش زنانه اندرویدی مقاله تحول شرط بقاء هر سازمان پويا