👈 فروشگاه فایل 👉

کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي

مقدمه:

در پزشکي کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( اتم هاي يک عنصر را که عدد اتمي يکسان و عدد جرمي متفاوت دارند ، ايزوتوپ هاي آن عنصر مي نامند (بارهاي مثبت که همان تعداد پروتون ها مي باشند را عدد اتمي و مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاي هسته يک اتم را عدد جرمي آن مي گويند) در سه زمينه متمرکز است که عبارتند از تشخيص ، درمان و تحقيق ...

فهرست مطالب:

مقدمه

رادیو داروها و چشمه های رادیو اکتیو برای پزشکی هسته ای

رادیوایزوتوپ ها در پزشکی

رادیو ایزوتوپ ها چه موادی هستند؟

پزشکی هسته ای

تشخیص

درمان

تحلیل بیوشیمیایی

رادیو دارو های تشخیصی

رادیو دارو های درمانی

مسمومیت رادیوایزوتوپ

ضایعات

ژنراتورهای مواد رادیواکتیو

نقش مواد رادیواکتیو در درمان سرطان و ایدز

مقاومت باكتري‌ها در برابر تابش‌هاي راديواكتيو به كمك نانوذرات فلزي

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری ایرانی گزارش کارآموزی در کارخانه رنگ سازی معماري و شهرسازي ايران در دوران گذار تحقيق قالی بافی بررسی مبارزه با مواد مخدر