👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تحقیق- ريخته گری تحت فشار و ریژه- در 60 صفحه-docx بررسی موارد خاص در حسابداری بررسى مشكلات جوانان بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت طرح توجیهی اجزای سیستم فرمان خودرو