👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

بهداشت دهان و دندان دانلود پاورپوینت بررسی نرم افزار Adobe Flash طرح توجیهی تولید انواع کنسانتره دام طیور آبزیان دانلود طرح توجیهی تولید بخاری نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نکا (واقع در استان مازندران)