👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمريکا عليه ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمريکا عليه ايران

مقدمه:

از آنجائيکه هسته اصلي اين موضوع پژوهشي، تاکيد و توضيح فايده بودن مکتب اقتصادي و بويژه ليبراليسم در ارائه راه حل هاي منطقي و انساندوستانه براي معضلات و مشکلات بشري در تمام ابعاد و جنبه هاي آن است. سعي شده در روند نگارش اين تحقيق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادي و تاثير آن بر توجيه و جهت دهي سياست کشورها استفاده شود و اميدوارم در جاي مناسب قرار گرفته باشد. در واقع در محدوده روابط بين الملل، بهره گيري از راهکارهاي غير نظامي براي تحقق اهداف طراحي شده در وسيع‌ترين معنا ، فزونترين در صد تحقق و در محدود ترين ديدگاه ، کمترين ميزان ناکار آمدي را قلم مي زند که ريشه در توانمندي عاملان آن دارد . و متاسفانه چنين پيامدهاي در صحنه بين المللي با وجود طيف وسيع از همکاري و وابستگي، پيامدهاي خشونت بار هم ديده مي شود، و اين بخاطر وجود بعضي از اعضاي قدرت طلب و جنگجو و خود خواه مي باشد ، ولي باز هم گيتي علو از اعضاي بسياري از خير خواه و مسالمت آميز و ذات نيک امتياز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در اين تحقيق ، از ايده ها و ارزش هاي ليبرال گرا براي مطابقت دادن اين مکتب با کارآمدي آن در ابطال کار آمدي اقدام نظامي و اثبات فعال بودن همکاري و گفتگو در حل بحران ها بين بازيگران بين المللي مورد استفاده قرار گيرد.

فهرست مطاب:

مقدمه

چهار چوب نظري

فصل اول

ژئواکونوميک خليج فارس

عوامل همگرايي و همکاري

همکاري هاي اقتصادي کشورهاي خليج فارس

توليدات نفتي و غير نفتي

منابع

فصل دوم

سياست خارجي امريکا در خليج فارس

اهداف سياست خارجي امريکا و منافع آن در خليج فارس

اهداف سياسي

اهداف اقتصادي

اهداف امنيتي - نظامي

ايران و سياست خارجي امريکا

برنامه هسته اي ايران و اقدام احتمالي نظامي امريکا

کشور هاي عربي خليج فارس و اقدامات امريکا

جامعه بين الملل و راه حل هاي منطقي و مديريت بحران هسته اي ايران

نتيجه گيري

منابع

👇محصولات تصادفی👇

بررسی کمی و کیفی، مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران شیپ فایل شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری طراحي ماشين آتشنشاني در اتوکد آموزش نحوه نوشتن روزمه + دانلود مثال رزومه فارسی