👈 فروشگاه فایل 👉

مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز روغن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز روغن

چكيده:

آگاهي از نفوذ آلاينده ها در سيستم ماشين آلات و تأثير آن ها در ايجاد خوردگي و فرسايش قطعات فلزي مورد بحث و بررسي در مقاله مي با شد . نتايج آناليز نمونه هاي روغن كه طي ساليان متمادي توسط نگارندة مقاله در بخش ماشين آلات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و تطبيق وضعيت عناصر فرسايش ي با نحوة فرسايش قطعات با نمايش عكس ها و نمودارها از مطالب تأكيدي مقاله مي باشد. همچنين تأثير آلاينده ها، مخصوصًا آب بر روي عناصر و كيفيت روغن هاي روانكار مورد بحث مي باشد .نتايج اجراي مراقبت وضعيت ماشين آلات با روش آناليز روغن در جلوگيري از نفوذ آلاينده ها و استفاده از روغن هاي مناسب و افزايش كاركرد روغن هاي مصرفي و همچنين پيش بيني تعميرات قبل از گسترش خرابي بسيار مؤثر بوده است در نهايت مراقبت وضعيت ماشين آلات از طريق آناليز روغن بعنوان يك روش موثر نگهداري و تعميرات (نت) شناخته شده و توصيه مي گردد.

👇محصولات تصادفی👇

پاوپوینت بررسي اثر بخشي آموزش گروهي مهارت حل مسأله در افزايش عزت نفس و سازگاري اجتماعي دانشجويان د پاورپوینت آشنايی با معماری جهان (رنسانس) پاورپوینت ایده هایی جالب برای تزیین گلدان در خانه دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته‌ بنـدی ميگـو برآورد بار در تاسيسات الكتريكي