👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کارآموزی شركت قند

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کارآموزی شركت قند

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

تاريخچه شركت :

ساير اطلاعات شركت :

موضوع فعاليت شركت :

فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

مقدمه

تعريف سيستم :

هميت سيستم حقوق و دستمزد :

تعريف سيستم حقوق و دستمزد :

كنترل داخلي سيستم حقوق ودستمزد :

1.دايره كارگزيني :

. دايره ثبت اوقات كار :

براي انجام درست اين موضوع از وسايل ومدارك زير استفاده مي شود:

1_كارت ساعت :

2_ماشين ساعت زن :

3. دايره حقوق ودستمزد :

الف) ليست حقوق ودستمزد به عنوان مدارك موسسه براي ارسال به سازمان

تامين اجتماعي واداره ماليات حقوق .

ب) سوابق ومحاسبات انفرادي درآمد وكسورات هر يك از كاركنان.

ج) صدور چك حقوقي.

حسابداري هزينه حقوق و دستمزد :

درآمد كاركنان :

پاداش:

هر يك از موارد زير مي تواند مبناي محاسبه پاداش واقع گردد :

نحوه ارتقاع ساليانه :

مبناي حقوق:

ذخيره مزاياي پايان خدمت :

علي الــحساب :

فرم تغييرات درآمدها و كسور غير مستمر :

ليست پرداختي بانـك :

مــا موريت :

اضافه كاري :

نحوه محاسبه حقوق ماهيانه وپرداخت آن :

نحوه جمع آوري اطلاعات وكاركرد ماهانه :

كنترلهاي لازم براي كاركردها وانتقال آن به ليست حقوق ودستمزد :

تاريخچه شركت :

شركت تـوليدي قند شيروان در تاريخ 31/3/1337 تاسيس و تحت شماره 331 دراداره ثبت مشـهد وشماره 8839 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است .

شركت تا سال 1355 در مـالكيت آقـاي محمد ولي مهروي قرار داشته و در سال مذبور قسمت عمده سهام شركت توسط آقاي هژبر يزداني خريداري وشركت تاتاريخ 15/9/1357 توسط نامـبرده اداره مي شده است .در سال 1370 به موجب صورتجـلسه تنظيمي كـارخانه از تـاريخ 3/6/70 به بنياد مستضعفـان وجانبازان تحت عنوان شركت توليدي قند شيروان ، قوچـان ،بجنورد تحويل گرديده است.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 17

👇محصولات تصادفی👇

تدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت تعاونی صنعت گوشت توس خراسان ) اکسل مادر خرج دانلود پروژه پاورپوینت گنبد برای درس معماری اسلامی مقاله کشاورزي ارگانيک