👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب صفحه

مقدمه 1

فصل اول

معرفي مركز تلفن 2

بخشهاي مختلف مركز تلفن 3

خدمات مورد ارائه مركز تلفن 4

بخشهاي مختلف در خط تلفن 7

فصل دوم

كليات و اصطلاحات يك سيستم سوئيچينگ 9

مراحل سوئيچينگ 13

مكانيسم هاي سوئيچينگ 16

مقدمه :

ورود دستگاهها و سيستم هاي‌ جديد‌ پيشرفته به شبكه مخابراتي‌ و برقراري سرويس‌هاي‌ ويژه خطوط تلفن‌ در دوران اخير‌ نشان از پيشرفت‌ سريع و رضايت‌ بخش‌ علم مخابرات در جهان دارد به گونه‌اي كه در زمان‌ حاضر امكان رفاه و آسايش‌ خاطر‌ بيشتر‌ را براي همه فراهم ساخته است اين ناشي از گستردگي‌ و عظمت‌ علم مخابرات و قابليت‌هاي بهره‌برداري‌ از آن است كه با گذشت زمان به طور صعودي‌ سير تكامل خود را طي مي‌كند لذا شايسته است كه مهندسين و پژوهش‌گران فني و مهندسي‌ در زمينه رشته‌هاي مربوط‌ با مخابرات از تغييرات و تحول جديد عقب نمانند و هم زمان با تكنولوژي روز جهان‌ جلو بروند اين امر مستلزم داشتن اراده و هدفمند‌بودن و نيز سعي و تلاش و تحقيقات‌ گسترده مي باشد كه بايد از سوي طالبان طرقي مد نظر قرار‌ گيرد.

بنابراين شايسته است كه در كشور ايران نيز مهندسين و اساتيد ازپرداختن به علوم‌ كلاسيك‌ و قديمي كه امروزه خبرهاي كاربردي خود را از دست داده‌اند پرهيز نمود. و سعي در جهت‌ كسب اطلاعات جديد و هماهنگي با تكنولوژي روز داشته باشند. نيز بايد در كتابهاي درسي‌ دانشگاههاكه برخي از آنها از سوي متخصصين‌ ايراني‌ تائيد‌ و تدوين مي شود و اطلاهات و علوم جديد‌ نيز در كنار‌ مطالب‌ پايه جمع شود تا دانشجوياني كه در آيندة نزديك فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند و در مراكز تخصصي‌ مشغول به كار مي‌گردند مشكلاتي در زمينه آشنايي‌ با سيستنهاي‌جديد و بهره برداري‌ از آنها نداشته باشند.

در اين گزارش به بررسي‌ سيستم سوئيچينگ مي پردازيم. . و به گفته كارشناسان‌ كامل‌ترين سيستم‌ با قابليت‌ فراوان‌ سرويس‌دهي مي‌باشد پرداخته شده است. در اينجا‌ جاي دارد از استاد محترم دكتر شيرازي‌ در راهنمايي و پيگيري‌ امور كارآموزي‌ و نيز از رياست محترم مخابرات جناب آقاي مهندس مؤذن و از كارشناسان محترم‌ ادارة مخابرات جناب آقايان مهندس برومند ـ مهندس قادري به جهت‌ بذل عنايت‌ ويژه در راهنمايي و ارائه اطلاعات لازم تشكر‌ و قدر‌داني مي‌گردد. و نيز از كارشناس محترم مركز آموزش مخابرات خراسان جناب آقاي مهندس نعمتي به جهت راهنمايي و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم تشكر و قدر‌داني مي‌شود. اميد است اين گزارش مورد عنايت استاد محترم و استفاده خوانندگان قرار گيرد.

فصل اول ـ معرفي مركز تلفن : مركز تلفن به عنوان يكي از مراكز محلي ( شهري ) در خيابان ناصر خسرو ( جنب هلال احمر‌) واقع است اين مركز در آينده نزديك داراي سه پيش‌شمارة 722 ،‌723 و 724 خواهد شد. از آنجايي كه شماره‌هاي تلفن 7 رقمي‌ خواهد‌شدند هر پيش شماره حداكثر 10000 مشترك و در مجموع‌ مركز حداكثر 35000 مشترك را سرويس‌دهي مي‌كند. تمام مشتركين با پيش شماره‌هاي فوق به محض برداشت گوشي‌ ابتدا با اين مركز تماس برقرار مي‌كنند. چنانچه درخواست ارتباط بين شهري‌ يا بين‌المللي يا تلفن همراه داشته باشند. ( رفم اول شمارة گرفته شده صفر باشد) به مركز مايكروويو وصل مي‌گردند و اگر خواستار‌ ارتباط داخل شهري باشند كليه مراحل در خود مركز تلفن‌ صورت مي پذيرد. براي برقراري ارتباط بين يك مشترك با مشترك‌ ديگري از هما مركز‌ بخش‌هاي موجود در سيستم سوئيچينگ‌ مركز فعال مي‌شوند و براي برقراري ارتباط بين مشترك با مشترك ديگري‌ از يك مركز خود با مركز مقصد و نهايتاً مشترك‌ مقد تماس‌برقرار مي‌كند.

بخش‌هاي مختلف مركز تلفن :

مركز تلفن از چند ساختمان تشكيل مي‌شود كه در يك محوطه‌ قرار دارند در يك ساختمان سالن‌ MDF و پرسنل شبكه كابل‌ مستقر مي‌باشد و ساختمان بعدي رياست مركز ـ واگذاري خطوط داير مي‌باشد و يك ساختمان به انبار نظارت تلفنهاي همگاني‌ تعلق دارد و ساختمان و يك ساختمان‌ ديزل‌ ژنراتور است هنگامي كه برق‌ شهر قطع مي‌شود برق مربوط به دستگاههاي مخاطب تأمين مي‌گردد لازم به ذكر است كه قسمت اصلي مركز تلفن كه دائماً در حال كار بوده و بيش از ساير بخش‌ها خدمات ارائه مي‌كند سالن دستگاه‌ است اين سالن در ابندا به يك اتاق‌ بزرگ شامل‌ قفسه جزوات گوشي‌ تلفنهاي پاسخگويي به درخواست‌ها و غيرهاي اپراتوري كه كامپيوترهاي‌ كنترل كننده‌ و دستور كارها‌ و تلفن هاي پاسخگويي روي آن قرار دارند ـ منتهي مي شود و سپس از طريق‌ يك درب‌ به اتاق بزرگي كه دستگاههاي سوئيچينگ و پكيچ‌هاي خنك كننده و رابط ديتا‌ در آن قرار‌ دارند ياد‌آور مي‌شود كه در اتاق‌ اپراتور‌ سيستم پانل شامل نشان دهندة رمهاي خط نصب شده است.

خدمات مورد ارائه‌ مركز تلفن :

خدمات زيادي را مي‌توان توسط دستتگاههاي ديجيتال‌ به مشتركين ارائه كرد كه تعدادي‌ از آنها به صورت زير مي‌باشد.

1 ـ سرويس‌ مكالمه كنفرانس :

مشتركيني كه داراي اين سرويس ويژه هستند مي‌توانند همزمان با در نظر ديگر مكالمه داشته باشند براي استفاده از اين سرويس‌ پس از برقراري ارتباط‌ به نفر اول گوشي‌ تلفن قطع و وصل كرد.و پس از شنيدن بوق آزاد شماره‌ نفذ دوم هم گذفته مي‌شود. پس از برقراري‌ ارتباط با نفر دوم چنانچه مجدداً قطع كن تلفن نشان‌ داده مي‌شود مكالمه‌ سه نفره برقرار مي‌شود.

2 ـ سرويس‌ انتقال مكالمه :

مشترك داراي اين سرويس‌ مي‌تواند با معرفي يك شماره تلفن به مركز ديجيتال‌ از طريق‌ كد خاصي‌ كه مي‌گيرد محل فعلي‌ خود را ترك نمود. و به محلي كه شماره معرفي شده در آن قرار دارد برود مركز ديجيتال كلمه مكالمات مشترك را به شماره تلفن‌ معرفي‌شده هدايت‌ مي‌كند.

3 ـ سرويس انتظار مكالمه :

مشتركي كه داراي اين سرويش باشند چنانچه‌ در حين مكالمه‌ باشد و در همين حال شخص ديگري‌ شمارة او را بگيرد قوي‌هايي كوتاه در فواصل معين دريافت‌ مي‌دارد تا متوجه شود كه در شخص ديگري‌ پشت خط در انتظار است. در اين حالت مشترك مي‌تواند با يكبار قطع‌ و وصل گوشي‌ با نفر دوم مكالمه‌ كند و اگر بخواهد مجدداً با نفر اول ارتباط برقرار كند‌ كافيست گوشي‌ را يكبار قطع كند. لازم به ذكر است كه نفر دومي كه با مشترك تماس مي‌گيرد بوق اشغال دريافت نمي‌كند بلكه بوق شبه زنگ دريافت مي‌كند و بدينوسيله متوجه مي شود كه مخاطبش مشغول صحبت با شخص ديگري است و لذا منتظر منتظر برقراري ارتباط از طرف مخاطب مي‌ماند.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 21

👇محصولات تصادفی👇

جامعه شناسی، ایل و عشایر حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی کاربردی لوی کارآموزی شرکت بازرگانی پاورپوینت انواع عملیات حرارتی و سختی سنجی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان)