👈 فروشگاه فایل 👉

استفاده ميكروتوربين در سيستمهاي CHP و بهينه سازي آن از طريق رطوبت دهي

ارتباط با ما

... دانلود ...

استفاده ميكروتوربين در سيستمهاي CHP و بهينه سازي آن از طريق رطوبت دهي

مقاله حاضر به بهينه سازي ميكروتوربين و استفاده آن ها درسيستم هاي توليد همزمان پرداخته است. در اين مقاله سيستم راه انداز توليد همزمان، ميكروتوربين انتخاب شده است. ميكروتوربينها مولدهاي كوچك برق هستند كه توان خروجي آن ها كم تر از 300 KW بوده و بازده الكتريكي آن ها در حالت استفاده از پيشگرم كننده (ركوپريتور 1) و در شرايط استاندارد حدود 30 درصد است.هدف اين تحقيق بالا بردن راندمان ميكروتوربين و استفاده آن ها درسيتم هاي توليد همزمان است كه در شرايط محيطي غير استاندارد مي باشند. در واقع عملكرد ميكروتوربين ها با تغيير شرايط آب وهوايي تغيير مي كند (تغيير دما و رطوبت نسبي). لذا بهينه سازي آن ها نيز بايد با توجه به شرايط آب و هوايي محل نصب ميكروتوربين انجام شود. ميكروتوربين مورد آزمايش در شهر اهواز واقع شده كه ميانگين دما در فصل گرم بالا و رطوبت نسبي آن پايين است و با شرايط آب و هوايي مطلوب ميكروتوربين براي داشتن حداكثر توان خروجي خيلي متفاوت است. در اين شرايط يكي از روش ها ي افزايش بازده ميكروتوربين، مرطوب كردن سيكل آن ها مي باشد. بر اساس اطلاعات سيستم آزمايش شده سيكل ميكروتوربين شبيه سازي شده است. سپس درستي برنامه به وسيله مقايسه نتايج شبيه سازي با اطلاعات آزمايش مربوط به سيستم ميكروتوربين خشك اثبات مي شود و با استفاده از برنامه شبيه ساز تاثير رطوبت دهي در ورودي پيشگرم كننده و محفظه احتراق ميكروتوربين مورد بررسي قرار گرفته است

👇محصولات تصادفی👇

بررسی اصول و روشهای اجرای پی 20 سؤال و جواب در ارتباط با دوربین های مدار بسته گزارش کارآموزی نماکاری کاردانی معماری حل تمرین کتاب بیوشیمی گارت و گریشام – ویرایش پنجم طرح توجیهی تولید لوله های درزدار