👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله دوستی و دوست یابی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله دوستی و دوست یابی

عنوان مقاله: دوستی و دوست یابی

قالب: Word

تعداد صفحات: 81

مقدمــــه

اگر اندكی دقت كنید، متوجه خواهید شد كه شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید؛ اما آیا تا كنون فكر كرده اید كه دوستی چیست و دوستی حقیقی كدام است؟ از آنجا كه انسان موجودی اجتماعی است، صرف نظر از اینكه در چه جامعه ای زندگی می كند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود است. البته چون این گزینش در میان اقوام و ملل مختلف، شكل های متنوعی پیدا می كند و با انگیزه های گوناگون یا بر اساس احساسات متفاوت عقلانی، عاطفی و غیر از آن به وجود می آید، تعاریف مختلفی نیز از این واژه ارائه شده است. گروهی دوستی را صرفاً به معنای ' معاشرت' دانسته اند. گروهی دیگربراین باورند كه دوستی عبارت است از یك نوع ارتباط خاص كه در مقاطع مختلف و یا در زمانی خاص، میان افراد پیدا می شود. برخی دیگر نیز معتقدند كه دوستی یك نوع قرارداد اخلاقی است كه با انگیزه های خاص دنیوی و اخروی بین افراد به وجود می آید.

● دوستی یعنی چه؟

در تفسیر المیزان درتوضیح كلمه ' أَخِلاّء' دوستی چنین تعریف شده است: ' كلمه أخلاّء جمع خلیل به معنای دوست است؛ و اگر دوست را خلیل گفته اند بدان جهت است كه آدمی، خُلّت یعنی حاجت خود را به او می گوید؛ و ظاهراً مراد از اخلاّء، مطلق كسانی است كه به یكدیگر محبت می كنند. چه متقین و اهل آخرت كه دوستی شان با یكدیگر به خاطر خداست (نه به خاطر منافع مادی) و چه اهل دنیا كه دوستی هایشان به منظور منافع مادی است در كتاب ' المحجّهٔ البیضاء '، دوستی چنین تعریف شده است: ' دوستی یعنی همنشینی، معاشرت و گفتگوی انسان با افرادی كه به آنها علاقه و محبت دارد، زیرا با غیر دوست معمولاً كسی قصد معاشرت ندارد. این دوستی و ارادت و محبت، یا لِذاته است (یعنی به خودی خود مطلوب است) و یا مجازی و واسطه ای است كه انسان به وسیله آن به دوست حقیقی برسد.'

👇محصولات تصادفی👇

آثار تاریخی زندیه شیراز گزارش کارورزی دفتر شركت ساختماني ابهر جهاد كشاورزي شهرستان تربت حيدريه کد متلب تشخیص تومور مغزی در تصویر MRI دانلود گزارش کارآموزی در مکانیکی