👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت کارخانه سیمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت کارخانه سیمان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:94

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول- عنوان تحقيق

1- عنوان تحقيق

2

2- طرح مسئله

2

3- اهميت و ارزش تحقيق

3

4- علت و هدف از انتخاب موضوع

4

5- سوالات تحقيق

5

6- تعريف اصطلاحات و واژه ها

5

7- سابقه تاريخي موضوع

6

8- روش تحقيق

6

9- حيطه تحقيق

7

10- موانع و محدوديتهاي تحقيق

7

فصل دوم- پيشينه پژوهش

تئوريهاي مديريت

9

تئوري انتظار جذابيت

10

نظريه برابري

11

تئوري تقويت اسكز

12

نظريه تعيين هدف

13

نظريه تناسب شغل با شخصيت

14

نكات اصلي الگوي مزبور عبارت از

14

الگوي ويژگي هاي شغلي

16

كاربرد نظريه هاي انگيزش

17

شناسايي تفاوتهاي فردي

18

هدف و نتيجه

18

مشاركت افراد در تصميم گيري ها

18

رابطه پاداش با عملكرد

18

رعايت اصل برابري حقوق

19

بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش

21

تاريخچه ارزشيابي عملكرد

22

ضرورت و اهميت ارزشيابي

23

اهداف ارزيابي عملكرد

27

برنامه ريزي نيروي انساني

28

كارمند يابي و انتخاب

28

تعيين روايي آزمون هاي استخدامي

29

آموزش و تربيت كاركنان

29

تعيين مسير شغلي

30

حقوق و مزايا

30

شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان

30

نظريه هاي ارزيابي

32

انواع ارزيابي

33

ارزيابي سرپرست مستقيم

34

ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس

34

ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر

35

ارزيابي گروهي

36

ارزيابي از طريق خود سنجي

36

عوامل موثر بر ارزيابي

37

شاخص هاي ارزيابي

38

مراحل ارزيابي

39

ويژگي هاي ارزشيابي

40

روشهاي ارزشيابي

41

عامل سنجي

45

روش ثبت و قايع حساس

46

روش توصيفي

46

روش قياسي (استانداردهاي كار)

47

روش درجه بندي

47

مقايسه دو به دو

48

توزيع اجباري

48

انتخاب اجباري

49

ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف

51

موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني

54

موانع رواني و رفتاري

55

عينيت نداشتن

55

تعميم (اثر هاله اي)

56

موانع فني واجرايي

56

نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي

57

عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي

58

ويژگيهاي سيستم ارزيابي عملكرد كار آمد

60

فصل سوم- روش انجام تحقيق

روش انجام تحقيق

62

فصل چهارم- بررسي و تحليل اطلاعات

بررسي وتحليل اطلاعات جمع آوري شده

65

بررسي پاسخهاي افراد به سوالات پرسشنامه

68

فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه راه حلها

نتیجه گیری

82

پيشنهادات

85

منابع و ماخذ

87

👇محصولات تصادفی👇

ریاضی اول دبستان بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك پروژه و ترجمه مقاله طراحی کنترلر فازی برای مساله پارک کردن بااستفاده ازروش بهینه سازی چندهدفه تکاملی برنامه تبلیغات انبوه در تلگرام(ویژه) رشته کامپیوتر به زبان SQL و VB (سیستم داروخانه)