👈 فروشگاه فایل 👉

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

فرمت فایل:word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:172

موضوع:

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مديريت بازرگاني

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

فصل اول: طرح تحقيق 2

عنوان كامل پژوهش 3

هدف پژوهش 3

اهميت مسئله (نظري علمي 3

سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش: 3

تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي: 4

مشخص كردن نقش متغيرها 4

طرح پژوهش: 4

جامعه و گروه نمونه مورد بررسي: 4

روش نمونه برداري: 5

ابزار گرد آوري داده ها: 5

روش تجزيه و تحليل داده ها: 5

فصل دوم: ادبيات تحقيق 6

مقدمه  7

1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک 8

3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف.. 8

تاریخچه کشاورزی 9

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11

1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده 12

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل. 13

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد 17

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی  18

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت  20

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده  22

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی 23

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی. 24

وضعیت کلی کشاورزی در کشور  25

موقعیت جغرافیایی ایران  26

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟ 28

سیاست های کشاورزی دولت  29

نگاهی به استان خراسان. 33

خاک شناسی. 35

خاک چیست  35

شناسایی خاک در ایران  37

پروفیل خاک.. 39

بافت خاک.. 40

ساختمان خاک.. 40

اجزای معدنی خاک  41

هوموس  41

ذرات فعال خاک (هوموس و رس) 42

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها  43

زمین های آهک دار  43

زمین های بدون آهک  43

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک  44

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا 46

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک  47

آبیاری  49

وضعیت آب در خاک  51

تعریف آبیاری. 52

روش های مختلف آبیاری  53

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: 53

آبیاری بارانی  56

انواع سیستم های آبیاری بارانی  57

آبیاری قطره ای  59

آبیاری زیر زمینی  60

آبخیزداری  62

منابع آبهای زیرزمینی  63

چاه ها  63

حشره شناسی  64

رابطه انسان با حشرات  65

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند  65

ارتباط مضر بین انسان و حشرات  66

روش های مبارزه با آفات نباتی  67

مبارزه فیزیکی  68

مبارزه زراعی  68

مبارزه بیولوژیکی  68

مبارزه روانی  68

مبارزه ژنتیکی  69

مبارزه شیمیایی  70

مبارزه تلفیقی. 70

حشره کش ها یا سموم  70

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است  71

انواع سموم حشره کش  72

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند  72

حشره كش هاي معدني  72

حشره کش های آلی گیاهی   72

حشره كش هاي آلي كلره:  72

سموم فسفره آلي:  72

سموم گوگردي آلي:  73

سموم از نظر نحوه اثر 73

سموم داخلي يا گوارشي  73

سوم تماسي يا خارجي:  73

سموم نفوذي  73

سموم جذبي (سيستميك)  73

سموم تنفسي  73

سموم تدخيني  74

چغندر قند  74

پنبه. 75

آفات جالیز  75

آفات مهم گیاهان زراعی  76

آفات مهم غلات  76

آفات درختان میوه 76

آفات مهم درختان پسته  78

آفات انار 78

مبارزه با علف هرز  78

مبارزه با موش ها  79

اصلاح نباتات  79

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی  81

منابع طبیعی  82

اهمیت و نقش منابع طبیعی  85

تعریف جنگل  89

تعریف جنگل داری 91

از نقطه نظر اقتصادي 91

از نقطه نظر كشاورزي  91

از نقطه نظر بهداشتي  92

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند  92

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور  93

مرتع. 95

بیابان. 97

بیابان زائی و مبارزه با آن  98

مشاغل مربوط: 101

تعریف مکانیزاسیون  105

فوائد ماشینی کردن کشاورزی. 106

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران. 107

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی  109

تراکتور و تکامل آن. 111

طبقه بندی تراکتورها 112

هدف های خاک ورزی عبارتند از : 113

روش های خاک ورزی. 114

گاو آهن. 116

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن  118

گاو آهن برگردان دار 118

ادوات خاک ورزی ثانویه  122

كولتيواتورها  122

ديسك ها (هرس بشقابي)  123

دیسک ها  123

ديسك يك راهه 124

ديسك دو زانويي 124

ديسك يك زانويي (افست):  124

انواع تسطیح کن  125

غلتك ها يا خرد كننده ها:  126

کاشت محصولات.. 126

بذر افشاني:  127

بذر کاری: 127

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری  127

کپه کاری  127

ماشین آلات کاشت.. 127

ردیف کارها: 127

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: 128

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند  129

اندازه ردیف کارها: 129

خطی کارها  130

انواع خطی کارهای غلات.. 131

بذر پاش ها 132

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) 133

نشاء کار  133

سیب زمینی کارها: 133

ادوات داشت  134

سمپاش ها: 137

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش  137

مخزن: 137

به هم زن  138

صافی: 138

بوم  138

نازل یا افشانک: 138

ماشین های برداشت.. 139

دروگر  139

ماشین های برداشت غلات  141

ماشین های برداشت سیب زمینی  143

ماشین برداشت چغندرقند  144

فصل سوم: روش تحقيق 146

مقدمه: 147

روش تحقيق  147

مصاحبه با مزرعه داران  148

مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي  148

توجيه اقتصادي مكانيزاسيون: 149

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها  149

توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد  149

جامعه آماري: 150

منابع اطلاعات  151

فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 152

ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون. 153

بررسي فرضيه ها  159

فرضيه2: 160

فرضيه 3  160

فرضيه 4: 161

تحليل يافته هاي مصاحبه اي  161

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 165

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه  166

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4  166

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4: 167

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4  168

پيشنهادات: 168

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 168

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2  169

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3  169

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4: 170

ساير پيشنهادات  170

فهرست منابع. 172

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انواع سقف کتاب ادوات الکترونیک حالت جامد استریتمن - ویرایش هفتم (2016) درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی تقارن طراحي سيستم حسابداري شركت پيمانكاري آب و فاضلاب تحقیق بازهای شیف و انواع آن