👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تشكيل سنگها و كانيها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تشكيل سنگها و كانيها

عنوان: تشكيل سنگها و كانيها

قالب: Word

تعداد صفحات: 16

سنگها و كانيها چطور شكل مي گيرند؟

بحث كلي: پوسته زمين تغيير مي كند و باعث مي شود كه سنگهاي جديد شكل بگيرند و سنگهاي قديمي نيز تغييرمي كنند. اين وقايع هنگاميكه ورقه ها به هم برخورد مي كنند، روي مي دهد. يك كاني از برخي موادي كه هرگز زنده نبوده اند شكل گرفته است. كانيها بوسيله يك فرمول شيميايي تقسيم بندي مي شوند. كانيهاي ديگري وجود دارد كه از اجزاي موجودات زنده نظير حيوانات و گياهان تشكيل شده اند. اين كانيها، سوختها و گازها هستند. كانيها ممكن است بوسيله فرايندهاي هوازدگي طبيعي تغيير يابند.

اذرين-سنگهاي اذرين از ماگماي سرد شده تشكيل شده اند. ماگما سنگ مذابي است كه در اعماق زمين وجود دارد. به ماگمائي كه به سطح زمين رسيده است گدازه گفته مي شود.

رسوبي- سنگهاي رسوبي همزمان با قرار گيري رسوبات بر روي هم و سيماني شدن انها تحت تاثير وزن اب و لايه هاي رسوبي بالائيشان شكل مي گيرند. اين فرايند براي لايه هائي كه در كف حوضه رسوب كرده اند به مدت هزاران سال اتفاق مي افتد.

دگرگون- سنگهاي دگرگوني بواسطه حداكثر فشار و درجه حرارت از سنگهاي رسوبي و اذرين تشكيل شده اند كه طي فرايندها كانيهاي انها تغيير مي كند.

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه عکس‌لایه‌باز - گروه الف‌آب پروژه آمار كودك به چه طريقي تربيت مي شود پاورپوینت رایانه در آموزش و پرورش دانلود نمونه سوالات آزمون روشهاي نوين تدريس یا پداگوژی استان آذربایجان شرقی بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان