👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزي بيمارستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزي بيمارستان

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:72

مقدمه

8

فصل اول : آشنايي با مكان كارآموزي

تاريخچه

10

سطوح مختلف ارائه خدمات درماني

11

انواع بيمارستان از نظر ارائه درمان

11

بخشهاي درماني بيمارستان 17 شهريور برازجان :

12

بيماران آزاد

بيماران ارتش

بيمه تأمين اجتماعي

بيمه خدمات درماني

بيمه بيماران تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)

بيمه شركتهاي خصوصي

بيمه شركتها ومؤسسات دولتي (بانكها وغيره)

بيمه روستايي

بيمه كارت شهري

موقعيت رشته كارآموزي در واحد خدماتي

15

امور جامعه در دست اقدام

16

فصل دوم : ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي

شرح وظايف ومسئوليتها حسابدار

19

شرح وظايف ومسئوليتها ذيحساب

20

وظايف مسئول خدمات مالي :

20

كارپردازي

انبارداري

جمعداري نقدي

جمعداري اموال

بايگاني :

22

مالي

پرسنلي

مسئول درآمد

23

نحوه ترخيص بيمار

23

مسئول دفتر داري

25

مسئول رسيدگي واعتبارات

26

چارت سازماني

27

فصل سوم : آزمون آموخته ها وپيشنهادات وانتقادات

اعتبارا ت بيمارستان :

30

درآمد اختصاصي

برنامه جاري

برنامه عمراني

مرا حل خريد كالا وخدمات

31

كار پردازان دربيمارستان

32

انواع مناقصه

33

كالاهاي انبار

33

سند هزينه

34

تنخواه گردان

35

فصل عمراني

36

انواع حسابهاي سازمان

37

حقوق ودستمزد

37

نحوه محاسبه كارانه در بيمارستان

38

نحوه محاسبه بيمه كاركنان

39

انواع حسابهاي بيمارستان

39

ثبت حسابداري

40

نحوه ثبت درآمد

40

برگه زدن

41

نوع استخدامي

43

پيشنهادات وانتقادات

59

👇محصولات تصادفی👇

بررسی اعتیاد به الکل و درمان آن بانک اطلاعاتی خریداران و وارد کنندگان زعفران در کشور اسپانیا سـاختار پریون و بیماری های پریونی نقشه ی بخش های شهرستان مرند راهنمای تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات در یک واحد تولیدی